Newsletter
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO TUNING FILES

www.tuning-files.org/shop/


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Tuning-Files.org, znajdującego się na stronie internetowej, pod adresem www.tuning-files.org/shop. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży, nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.


2. Sklep jest prowadzony przez firmę Cartronic Grzegorz Kondzior, NIP: 9661786893, REGON: 200444890, nr konta: nr 18 1090 2587 0000 0001 1623 2340  Bank Zachodni WBK S.A.. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: orders@tuning-files.org) lub telefonicznie (nr: +48 666 300 800).


3. Sklep przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla podmiotów gospodarczych. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu www.tuning-files.org/shop, są klient dokonujący zakupu towaru oraz firma Cartronic Grzegorz Kondzior.


4. Miejscem realizacji dostaw towarów, nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.tuning-files.org/shop jest terytorium Unii Europejskiej.


5. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, spełniającym następujące minimalne wymagania: zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, lub każda inna, włączona obsługa Cookies i najnowsza wersja Java Script, zainstalowany aktualny program Adobe Acrobat Reader, dostęp do Internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.


6. Złożone przez klienta zamówienie, zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Cartronic Grzegorz Kondzior. W przypadku niedostępności towaru, przy opisie którego nie było prawidłowej informacji, klient zostanie powiadomiony e-mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia.


7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.tuning-files.org/shop, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Cartronic Grzegorz Kondzior zamówienia klienta.


8. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, np. zapisywanie preferencji przeglądania. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek, pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu.


9. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.tuning-files.org/shop i logujący się do sklepu, zobowiązany jest do podania danych, zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem nie zrealizowania zamówienia.


II. Towar


1. Sklep internetowy www.tuning-files.org/shop, zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny w kwocie brutto, na stronie www.tuning-files.org/shop, przy opisie danego towaru (w karcie towaru).


2. Do sprzedaży, w tym do sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


3. W przypadku braku dostępności towarów (wyczerpania się towarów), Cartronic Grzegorz Kondzior zamieszcza o tym stosowną informację na stronie sklepu www.tuning-files.org/shop, przy opisie danego towaru. Jednakże, w przypadku gdyby Cartronic Grzegorz Kondzior zamieścił stosowną informację o niedostępności danego towaru, po przyjęciu zamówienia od klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni (trzydziestu dni), licząc od daty zawarcia umowy. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar, Cartronic Grzegorz Kondzior zwróci klientowi uiszczoną przez klienta kwotę za towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od odstąpienia od umowy przez Cartronic Grzegorz Kondzior. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji zamówienia wraz ze zwrotem części zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie, jak również decyzji o wydłużeniu realizacji zamówienia z uwagi na oczekiwanie na brakujący towar. Klient ma także możliwość zamiany brakującego towaru, na inny w tej samej cenie, lub droższy po uiszczeniu dodatkowej zapłaty lub anulowania zamówienia w całości.


4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym www.tuning-files.org/shop, podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca dla stron, w chwili złożenia zamówienia przez klienta.


5. Sklep internetowy www.tuning-files.org/shop, zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie znajdujących się w ofercie sklepu cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.tuning-files.org/shop, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, lub wyprzedaży.


6. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez sklep internetowy www.tuning-files.org/shop, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.


III. Zawarcie umowy (zamówienia)


1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym www.tuning-files.org/shop przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.


2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia spłynęły.


3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon z kasy fiskalnej, lub na życzenie faktura VAT.


4. Zamówienia od klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.tuning-files.org/shop, po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej.

W zamówieniu klient dokonuje, w szczególności:

 • wyboru zamawianych towarów,
 • oznaczenia adresu dostawy oraz formy zapłaty,
 • zatwierdzenia zamówienia,
 • dokonania płatności za zamówienie.


5. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.


6. Klient składa firmie Cartronic Grzegorz Kondzior wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej sklepu www.tuning-files.org/shop. Klient składając zamówienie, akceptuje w całości regulamin sklepu internetowego www.tuning-files.org/shop.


7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych poprzez sklep internetowy www.tuning-files.org/shop, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez Cartronic Grzegorz Kondzior, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.


8. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu klient zobowiązany jest, do jak najszybszego kontaktu ze sklepem pod numerem telefonu +48666300800, lub poprzez e-maila: orders@tuning-files.org .


 IV. Potwierdzenie zawarcia umowy


1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez firmę Cartronic Grzegorz Kondzior, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność, za podanie nieprawdziwych danych.


2. Sklep internetowy przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w rozsądnym czasie, po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.


V. Termin i sposób dostawy


1. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Cartronic Grzegorz Kondzior zamówienia złożonego przez klienta, względnie od momentu otrzymania przez Cartronic Grzegorz Kondzior, od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry, jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, względnie od momentu otrzymania przez Cartronic Grzegorz Kondzior od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta w ciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia.


2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na adres wskazany przez klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez klienta w zamówieniu. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.


VI. Koszty przesyłki


Koszty przesyłki towaru zakupionego w sklepie internetowym www.tuning-files.org/shop są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia towaru przez klienta oraz wybranej przez klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie sklepu Cartronic Grzegorz Kondzior – w zakładce Koszty dostawy.


VII. Zastrzeżenie własności towaru


Do chwili uiszczenia przez klienta pełnej należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością firmy Cartronic Grzegorz Kondzior.


VIII. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • płatność gotówką przy odbiorze towaru,
 • płatność przelewem na rachunek bankowy,
 • płatność poprzez serwis Dotpay.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.


2. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.


3. Cartronic Grzegorz Kondzior wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzednim.

4. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

 • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru,
 • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest, jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane,
  w przypadku płatności poprzez serwis Dotpay, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania nawpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.


5. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:


Cartronic Grzegorz Kondzior
ul. Niewodnicka 26,
16-001 Księżyno,
Nr rachunku bankowego: 18 1090 2587 0000 0001 1623 2340
W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko, oraz numer zamówienia.


IX. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie www.tuning-files.org/shop i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.


2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres:

Cartronic Grzegorz Kondzior,

ul. Niewodnicka 26,

16-001 Księżyno,

z dopiskiem "Odstąpienie od umowy",

albo przesłać na e-mail: orders@tuning-files.org.

Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres orders@tuning-files.org, Cartronic Grzegorz Kondzior prześle klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej na wskazany powyżej adres lub e-mail. Wzór pisma odstąpienia od umowy w formacie pdf znajdziesz TUTAJ (link do dokumentu).


3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w ust. 2 - zwrócić firmie Cartronic Grzegorz Kondzior towar, na adres wskazany poniżej:


Cartronic Grzegorz Kondzior,

ul. Niewodnicka 26,

16-001 Księżyno,

z dopiskiem "Odstąpienie od umowy".


4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w ust. 3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).


5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.


6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Cartronic Grzegorz Kondzior zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Cartronic Grzegorz Kondzior. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył klient, chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.


7. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Cartronic Grzegorz Kondzior zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta.


9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest rzecz podlegająca jednorazowemu wykorzystaniu lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

X. Reklamacje oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi


1. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar, bez wad fizycznych i prawnych.


2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3.Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

 • towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • towar nie ma właściwości, o których istnieniu Cartronic Grzegorz Kondzior zapewniał,
 • towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.


5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: orders@tuning-files.org, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Cartronic Grzegorz Kondzior, ul. Niewodnicka 26, 16-001 Księżyno, z dopiskiem „Reklamacja”.

7. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo:

 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Cartronic Grzegorz Kondzior może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta
 • wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Cartronic Grzegorz Kondzior albo Cartronic Grzegorz Kondzior nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.


8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.


9. Klient zamiast zaproponowanego przez Cartronic Grzegorz Kondzior usunięcia wady, może żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Cartronic Grzegorz Kondzior.


10. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior, może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta, jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.


11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Cartronic Grzegorz Kondzior reklamacji, o czym klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez klienta, albo SMS na podany przez klienta nr telefonu, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez klienta.


XI. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej sklepu www.tuning-files.org/shop, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


2. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu www.tuning-files.org/shop, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


3. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.tuning-files.org/shop. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.tuning-files.org/shop. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.tuning-files.org/shop, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


4. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a firmą Cartronic Grzegorz Kondzior będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.


5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 roku.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl